OBS!

Våre nye nettsider er oppe og går i løpet av måneden: www.askerhusflidslag.no

Notér adressen. 1. juli slettes denne siden.